Sơn lót kháng kiềm nội thất K100

Một trong những chi tiết sơn trang trí cho căn hộ đó là bước dùng sơn lót kháng kiềm nội thất K100. Đây là sản phẩm sơn lót 100% nhưng Acrylic gốc giúp ngăn chặn tính kiềm hóa một cách toàn diện