Sơn siêu trắng nội thất cao cấp K200

Sơn siêu trắng nội thất cao cấp K300 có chất lượng và độ bền cao, dùng để trang trí và bảo vệ các bề mặt tường nội thất, siêu trắng với công thức chứa bột Titan siêu trắng.